Czapka na drutach
||

Czapka na drutach

Zaprezentowana przeze mnie czapka na drutach została wykonana dla niemowlaka według ogólnego sposobu wykonywania czapek.Według tego samego schematu, po nabraniu odpowiedniej wprawy, można wykonać inne czapki, stosując bardziej lub mniej wyszukane wzory. Na początku mierzymy obwód głowy i ustalamy głębokość czapki.Głębokość dzielimy przez 3.Wykonujemy próbę ściegu i zgodnie z nią obliczamy ilość potrzebnych oczek. Czapkę…